آدرس :

تهران – اتوبان ستاری – خروجی باغ فیض – خیابان هجرت

خیابان خجسته پور – پلاک 228 – طبقه دوم – واحد 5

تلفن تماس:
021-44016327       021-44015099  
021-44015135       021-44098442
همراه :
0912-8986875  آقای سعید شجاعی
0912-8778529 آقای رضا  رنجبر
مسئول فنی:
0912-7778529
آقای حسین عادلی مهربانی

تکنسین پروژه های الکتریکی و برقی :

0912-7241814

آقای علیرضا عاقلان

Telegrm.logo_.limoographic.com_

https://t.me/rental_LED

download

https://instagram.com/_u/sepid.tak

پست الکترونیک

iric.vira@gmail.com

info@sepidtak.com